MadaCo s.r.o.

Podháj 41, 974 05 Banská Bystrica

Tel: +421 949 32 61 61

Email: ripersk@gmail.com

IČO: 46890068 IČ DPH: SK2023630840

Bankové spojenie : VÚB a.s.

IBAN: SK9302000000003107652651

Číslo účtu : 3107652651/0200

Oprávnenie na distribúciu SBL : 516431300010

SR


http://www.embed-google-map.com google map